banner

INFO

Kodeks Przejrzystości to część europejskiego projektu, którego celem jest zwiększenie przejrzystości współpracy branży farmaceutycznej ze środowiskiem medycznym oraz organizacjami ochrony zdrowia. Kodeks przygotowała Europejska Federacja Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA), którą w Polsce reprezentuje Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych (INFARMA). W Polsce Kodeks został wdrożony w 2016 roku.

Kodeks Przejrzystości umożliwia rzetelne i przejrzyste ukazanie zakresu i wartości współpracy i stanowi ważny krok w kierunku budowy większego zaufania między branżą farmaceutyczną, środowiskiem medycznym a pacjentami.

MSD jest firmą odpowiedzialną społecznie. Transparentność oraz najwyższe standardy etyczne są nieodłącznym elementem tego, jak działamy. Dlatego z pełnym zaangażowaniem dołączyliśmy do sygnatariuszy Kodeksu Przejrzystości.

Dane opublikowane w raportach odzwierciedlają wartość:

- wynagrodzenia za dzielenie się wiedzą medyczną na temat chorób i ich leczenia, a także prowadzenie działań edukacyjnych: RAPORT

- wsparcia na rzecz Organizacji Ochrony Zdrowia w celu podniesienia poziomu świadczonych przez nie usług leczniczych: RAPORT

- nakładów na projekty badawczo-rozwojowe: RAPORT

First Leader Aside

Second Leader Aside

Third Leader Aside